Wiseco Top End Bearing Kaw/Suz (B1000)

$18.95
SKU:
167000
Shipping:
Calculated at Checkout

Wiseco Top End Bearings

Fits-

 

- Kawasaki
2006 - KFX 50
2006 - KFX 80
2006 - KDX 50
2005 - KFX 50
2005 - KFX 80
2005 - KDX 50
2004 - KFX 50
2004 - KFX 80
2004 - KDX 50
2003 - KFX 50
2003 - KFX 80
2003 - KDX 50
- Suzuki
2006 - Lt80 Quadsport
2006 - Jr50
2005 - Lt80 Quadsport
2005 - Jr50
2004 - Lt80 Quadsport
2004 - Jr50
2003 - Lt80 Quadsport
2003 - Jr50
2003 - RM60
2002 - Lt80 Quadsport
2002 - Jr50
2001 - Lt80 Quadsport
2001 - Jr50
2000 - Lt80 Quadsport
2000 - Jr50
2000 - DS80
1999 - Lt80 Quadsport
1999 - Jr50
1999 - DS80
1998 - Lt80 Quadsport
1998 - Jr50
1998 - DS80
1997 - Lt80 Quadsport
1997 - Jr50
1997 - DS80
1996 - Lt80 Quadsport
1996 - Jr50
1996 - DS80
1995 - Lt80 Quadsport
1995 - Jr50
1995 - DS80
1994 - Lt80 Quadsport
1994 - Jr50
1994 - DS80
1993 - Lt80 Quadsport
1993 - Jr50
1993 - DS80
1992 - Lt80 Quadsport
1992 - Jr50
1992 - DS80
1991 - Lt80 Quadsport
1991 - Jr50
1991 - DS80
1990 - Lt80 Quadsport
1990 - Jr50
1990 - DS80
1989 - Lt80 Quadsport
1989 - Jr50
1989 - DS80
1988 - Lt80 Quadsport
1988 - Jr50
1988 - DS80
1987 - Lt80 Quadsport
1987 - Lt50 Quadrunner
1987 - Jr50
1987 - DS80
1986 - Lt50 Quadrunner
1986 - Jr50
1986 - DS80
1985 - Lt50 Quadrunner
1985 - Jr50
1985 - DS80
1984 - Lt50 Quadrunner
1984 - Jr50
1984 - DS80
1983 - Jr50
1983 - DS80
1982 - Jr50
1982 - DS80
1981 - Jr50
1981 - RM80
1981 - DS80
1980 - Jr50
1980 - RM80
1980 - DS80
1979 - Jr50
1979 - RM80
1979 - DS80
1978 - Jr50
1978 - RM80
1978 - DS80
1977 - RM80